Privacybeleid


Dit is de privacyverklaring van Stichting Jeugd Theater Heiloo (Verder genaamd als SJTH) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41240216. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SJTH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur, sponsor en/of vrijwilliger bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (kind en mogelijk ouder(s))
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (kind en mogelijk ouder(s))
– E-mailadres (kind en mogelijk ouder(s))
Onze bestanden met persoonsgegevens toegankelijk bij een beperkt aantal mensen bij SJTH geautoriseerd is met het oog op repetities, ledenadministratie en penningmeester.

Doel en grondslag verwering persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens?
SJTH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het lidmaatschap
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren over activiteiten van de vereniging en over wijzigingen van het lidmaatschap – SJTH verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat

Geautomatiseerde besluitvorming

SJTH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SJTH) tussen zit.
SJTH gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: office-applicaties.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SJTH bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan die dat aangeven en wordt die wens gerespecteerd.
Wij bewaren of beheren geen Bankrekeningnummers(IBAN) van ouders of leden.

Delen van persoonsgegevens met derden

SJTH verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SJTH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. SJTH gebruikt voor haar website alleen functionele/analytische cookies. We kunnen dankzij deze cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van SJTH. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. SJTH raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht SJTH te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de SJTH op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal SJTH deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van SJTH hebben ontvangen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sjth.nl. SJTH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy beleid

SJTH past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. SJTH raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de SJTH er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SJTH treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.