Missie & Visie


KERNWAARDEN
Ontwikkeling, stimulerend, plezier, creativiteit, verantwoordelijkheid, respectvol, veilig, professioneel, uitdagend.

MISSIE
Produceren van  voorstellingen met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met als doel talenten te ontwikkelen op gebied van zang, dans en spel.

VISIE
Werken  op een professionele, respectvolle en uitdagende wijze in een veilige omgeving teneinde

  • Jongeren van 12 tot 18 jaar in en rond Heiloo de kans te bieden hun theatertalenten te ontwikkelen
  • Aantrekkelijke vormen van theatereducatie aan te bieden, passend bij de jeugd van nu
  • Kwalitatief goede voorstellingen aan te bieden, passende bij de jeugd en passend bij het publiek van nu
  • Een springplank te vormen voor jongeren die zich voorbereiden op een MBO of HBO opleiding op het gebied van theater, zang en dans.
  • Bij te dragen aan een positief sociaal en cultureel klimaat in Heiloo

ROL A-TEAM
Het A-team en de deelnemers bepalen samen de richting, de aard en de inhoud van de productie.

ROL STICHTINGSBESTUUR
Het bestuur is voorwaarde scheppend en ondersteunend en alleen in die zin controlerend dat  volgens de kernwaarden, missie en visie wordt gewerkt.
Het bestuur is qua missie en visie volgend in de zin dat zij de ontwikkelingen op de werkvloer volgt . Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de te volgen weg.
Bestuur is noodzakelijk, maar het gaat om het proces van ontwikkeling van jonge mensen en het product dat zij willen en kunnen neerzetten.

ROL WERKGROEPEN
De rol van de werkgroepen is ondersteunend. Samen met het A-team wordt gestreefd naar een zo professioneel mogelijke uitstraling, binnen de mogelijkheden.